rhwydwaithbusnesgwynedd
cysylltu pobl busnes

Adnoddau Busnes

Nid yw'n hawdd rhedeg busnes, ond mae llawer o gefnogaeth ar gael i'ch helpu - os gwyddoch lle i chwilio amdani! Mae’r adran hon ar y safle yn rhoi cysylltiadau gwefannau defnyddiol sy’n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth busnes. Os na fedrwch ddod o hyd i'r wybodaeth berthnasol, neu os gwyddoch am adnoddau a fyddai'n ddefnyddiol i aelodau eraill, anfonwch ebost atom neu ddefnyddio'r ffurflen gysylltu.

Partneriaeth Economaidd Gwynedd

Mae Partneriaeth Economaidd Gwynedd (PEG) yn gyfrifol am oruchwylio a chydlynu gweithgaredd datblygiad economaidd ac mae’n cadw llygad ar Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd sy’n weithredol yng Ngwynedd, gan gynnwys y Rhaglen Gydgyfeirio. Mae Adran Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd yn darparu canllawiau ar gyfer PEG a’r adran yw Ysgrifenyddiaeth y Bartneriaeth. Mae aelodaeth PEG yn agored i unigolion sy’n byw neu’n gweithio yng Ngwynedd a sefydliadau sydd â diddordeb yn yr ardal. Ar hyn o bryd mae mwy na 100 o aelodau.  Gellir cael rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Gwynedd: http://www.gwynedd.gov.uk

Tîm Rheoli Gwynedd

Is-Grŵp Busnes PEG yw Tîm Rheoli Gwynedd ac mae’n cael ei gydlynu gan Gyngor Gwynedd.  Y bwriad yw bod y grŵp yn goruchwylio gweithgaredd datblygiad economaidd o fewn y Sir. Mae gan RhBG ddau gynrychiolydd ym mhob cyfarfod.

Bwrdd Cyfarwyddwyr RhBG

Ffurfiwyd RhBG fel cwmni cyfyngedig trwy warant ac mae'r Bwrdd ar hyn o bryd yn cynnwys saith cyfarwyddwr:

Cyfarwyddwyr

John Lloyd
Inigo Jones a’i Gwmni Cyf
Y Groeslon

Gill Richards MBE
Rhwydwaith Busnes Gwynedd
Bangor

John Morris
J Morris Consultancy
Barmouth

Wyn Roberts
Marchnata Aqua
Caernarfon

Samantha Evans
Mwnci Bach
Blaenau Ffestiniog

Gwyn Jones
Oriel Plas Glyn-y-Weddw
Llanbedrog

Sian M Williams
Griffith, Williams a'i Gwmni
Pwllheli

Owain Lloyd Williams
Natwest
Porthmadog

Ymwrthodiad Atebolrwydd
Polisi Defnydd Derbyniol
Polisi Iaith Gymraeg

Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG.
Ffon: 0870 428 1525 Ebost: info@gwyneddbusnes.net

Hawlfraint cynnwys 2010
Dylunio a Lletya gan WiSS Ltd
CMS gan Tysca

This page took 46 ms to generate