rhwydwaithbusnesgwynedd
cysylltu pobl busnes

Am Y Rhwydwaith

Mae Rhwydwaith Busnes Gwynedd yn bodoli ar gyfer busnesau sy’n gweithredu yng Ngwynedd

Ein nod yw:

  • Darparu cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio a rhyng–fasnachu trwy gyfrwng digwyddiadau ffurfiol ac anffurfiol;

  • Eich galluogi i gael gafael ar ddarparwyr lleol a hyrwyddo eich nwyddau a’ch gwasanaethau;

  • Eich hysbysu ynglyn â digwyddiadau busnes, deddfwriaeth berthnasol a chyfleoedd busnes;

  • Cynnig fforwm i chi gael mynegi eich barn a’ch pryderon ynglŷn â materion sy’n effeithio ar eich busnes;

  • Eich annog i rannu ymarfer da a’ch profiadau o redeg busnes;

  • Hyrwyddo dawn ac arbenigedd busnesau Gwynedd;

  • Cynorthwyo i ddylanwadu ar strategaethau economaidd lleol a rhanbarthol drwy gysylltiad â’r sector gyhoeddus;

  • Darparu cyswllt gyda sefydliadau ac asiantaethau cymorth busnes eraill.

Bwrdd Cyfarwyddwyr RhBG

Ffurfiwyd RhBG fel cwmni cyfyngedig trwy warant ac mae'r Bwrdd ar hyn o bryd yn cynnwys saith cyfarwyddwr:

Cyfarwyddwyr

John Lloyd
Inigo Jones a’i Gwmni Cyf
Y Groeslon

Gill Richards MBE
Rhwydwaith Busnes Gwynedd
Bangor

John Morris
J Morris Consultancy
Barmouth

Wyn Roberts
Marchnata Aqua
Caernarfon

Samantha Evans
Mwnci Bach
Blaenau Ffestiniog

Gwyn Jones
Oriel Plas Glyn-y-Weddw
Llanbedrog

Sian M Williams
Griffith, Williams a'i Gwmni
Pwllheli

Owain Lloyd Williams
Natwest
Porthmadog

Ymwrthodiad Atebolrwydd
Polisi Defnydd Derbyniol
Polisi Iaith Gymraeg

Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG.
Ffon: 0870 428 1525 Ebost: info@gwyneddbusnes.net

Hawlfraint cynnwys 2010
Dylunio a Lletya gan WiSS Ltd
CMS gan Tysca

This page took 906 ms to generate