rhwydwaithbusnesgwynedd
cysylltu pobl busnes

Dod yn Aelod

Mae aelodaeth yn RHAD AC AM DDIM ond i ymuno mae angen i chwi fod gyda eiddo busnes wedi ei leoli yn Sir Gwynedd.

Yn syml, llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein a chliciwch ar y botwm ‘cyflwyno’. Bydd angen cyfrinair arnoch (lleiafswm o 6 digid yn cynnwys llythrennau a rhifau). Dim ond llenwi un ffurflen gofrestru sydd angen er mwyn i’ch cwmni ymddangos ar y safleoedd Cymraeg a Saesneg.   Os hoffech ymddangos disgrifiad o'ch cwmni yn ddwyieithog ar y wefan bydd angen i chi fewnbynnu’r wybodaeth yn y ddwy iaith. Os mai dim ond mewn un iaith y cyflwynwch y wybodaeth, dim ond yn yr iaith honno y bydd eich gwybodaeth yn ymddangos ar y tudalennau Cymraeg a Saesneg.

Cliciwch yma i lenwi'r ffurflen ymaelodi.


Unwaith y byddwch wedi cofrestru gallwch fynd i holl adrannau’r safle a hefyd lawrlwytho Logo Aelodaeth RhBG i’w ddefnyddio ar eich deunydd ysgrifennu a chyhoeddusrwydd.

Bwrdd Cyfarwyddwyr RhBG

Ffurfiwyd RhBG fel cwmni cyfyngedig trwy warant ac mae'r Bwrdd ar hyn o bryd yn cynnwys saith cyfarwyddwr:

Cyfarwyddwyr

John Lloyd
Inigo Jones a’i Gwmni Cyf
Y Groeslon

Gill Richards MBE
Rhwydwaith Busnes Gwynedd
Bangor

John Morris
J Morris Consultancy
Barmouth

Wyn Roberts
Marchnata Aqua
Caernarfon

Samantha Evans
Mwnci Bach
Blaenau Ffestiniog

Gwyn Jones
Oriel Plas Glyn-y-Weddw
Llanbedrog

Sian M Williams
Griffith, Williams a'i Gwmni
Pwllheli

Owain Lloyd Williams
Natwest
Porthmadog

Ymwrthodiad Atebolrwydd
Polisi Defnydd Derbyniol
Polisi Iaith Gymraeg

Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG.
Ffon: 0870 428 1525 Ebost: info@gwyneddbusnes.net

Hawlfraint cynnwys 2010
Dylunio a Lletya gan WiSS Ltd
CMS gan Tysca

This page took 296 ms to generate