rhwydwaithbusnesgwynedd
cysylltu pobl busnes

Cysylltu â ni

Os hoffech gysylltu â'r Rhwydwaith gydag unrhyw awgrymiadau, sylwadau, neu wybodaeth i'w rhoi ar y wefan, neu unrhyw adborth arall, naill ai anfonwch ebost atom neu defnyddiwch y ffurflen isod. Os dymunwch gyflwyno eitemau newyddion a digwyddiadau i'w ymddangos ar y wefan anfonwch y manylion yn ddwyieithog os gwelwch yn dda gan fod gennym bolisi dwyieithog.

Ebost: info@gwyneddbusnes.net

 
Ebost:  
Eich enw:  
Pwnc:
  Neges:


 
   
                                                                             
 

Bwrdd Cyfarwyddwyr RhBG

Ffurfiwyd RhBG fel cwmni cyfyngedig trwy warant ac mae'r Bwrdd ar hyn o bryd yn cynnwys saith cyfarwyddwr:

Cyfarwyddwyr

John Lloyd
Inigo Jones a’i Gwmni Cyf
Y Groeslon

Gill Richards MBE
Rhwydwaith Busnes Gwynedd
Bangor

John Morris
J Morris Consultancy
Barmouth

Wyn Roberts
Marchnata Aqua
Caernarfon

Samantha Evans
Mwnci Bach
Blaenau Ffestiniog

Gwyn Jones
Oriel Plas Glyn-y-Weddw
Llanbedrog

Sian M Williams
Griffith, Williams a'i Gwmni
Pwllheli

Owain Lloyd Williams
Natwest
Porthmadog

Ymwrthodiad Atebolrwydd
Polisi Defnydd Derbyniol
Polisi Iaith Gymraeg

Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG.
Ffon: 0870 428 1525 Ebost: info@gwyneddbusnes.net

Hawlfraint cynnwys 2010
Dylunio a Lletya gan WiSS Ltd
CMS gan Tysca

This page took 533 ms to generate