rhwydwaithbusnesgwynedd
cysylltu pobl busnes

CYLCHLYTHYRAU RHWYDWAITH BUSNES GWYNEDD

Hydref 2015                     Newyddlen Hydref 2015

Cylchlythyr Arbennig 10fed Penblwydd         RhBG Newyddlen 10fed Penblwydd

Gwanwyn 2015              Rhwydwaith Busnes Gwynedd Newyddlen 13

Hydref 2014                   RBG Newyddlen Hydref 2014

Hâf 2014                       Cylchlythyr RhBG - Rhif 11-Haf 2014

Gwanwyn 2014              Rhifyn 10

Hydref 2013                  Rhifyn 9

Hâf 2013                        Rhifyn 8

Gwanwyn 2013              Rhifyn 7

Hydref 2012                  Rhifyn 6

Hâf 2012                        Rhifyn 5

Gwanwyn 2012              Rhifyn 4

Hydref/Gaeaf 2011       Rhifyn 3

Gwanwyn 2011              Rhifyn 2

Gwanwyn 2010              Rhifyn 1Bwrdd Cyfarwyddwyr RhBG

Ffurfiwyd RhBG fel cwmni cyfyngedig trwy warant ac mae'r Bwrdd ar hyn o bryd yn cynnwys saith cyfarwyddwr:

Cyfarwyddwyr

John Lloyd
Inigo Jones a’i Gwmni Cyf
Y Groeslon

Gill Richards MBE
Rhwydwaith Busnes Gwynedd
Bangor

John Morris
J Morris Consultancy
Barmouth

Wyn Roberts
Marchnata Aqua
Caernarfon

Samantha Evans
Mwnci Bach
Blaenau Ffestiniog

Gwyn Jones
Oriel Plas Glyn-y-Weddw
Llanbedrog

Sian M Williams
Griffith, Williams a'i Gwmni
Pwllheli

Owain Lloyd Williams
Natwest
Porthmadog

Ymwrthodiad Atebolrwydd
Polisi Defnydd Derbyniol
Polisi Iaith Gymraeg

Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG.
Ffon: 0870 428 1525 Ebost: info@gwyneddbusnes.net

Hawlfraint cynnwys 2010
Dylunio a Lletya gan WiSS Ltd
CMS gan Tysca

This page took 656 ms to generate