rhwydwaithbusnesgwynedd
cysylltu pobl busnes

Hafan

Croeso i wefan Rhwydwaith Busnes Gwynedd (RhBG)

Grwp o berchnogion a gweithredwyr busnes yw'r Rhwydwaith a ffurfiwyd yng Ngwynedd i ddarparu fforwm ar gyfer pob busnes yn y sir er mwyn:

  • Rhwydweithio a rhyng-fasnachu;

  • Cyfathrebu â sectorau eraill (cyhoeddus ac academaidd);

  • Adnabod a datrys problemau sy’n wynebu busnesau yn yr ardal.

Mae aelodaeth yn ddi-dâl ac yn agored i bob cwmni sydd â safle busnes yng Ngwynedd.  Rydym yn eich annog i Gofrestru er mwyn dod yn aelod fel y bydd gennych fynediad llawn i holl adrannau’r safle, yn cynnwys y Rhestr o Aelodau a’r Fforwm. Gallwch hefyd ddewis derbyn diweddariadau e-bost a fydd yn rhoi gwybod ichi am ddigwyddiadau, cyfarfodydd, newyddion a chymorth busnes.  Mae croeso ichi bori drwy’r safle i weld pa ddigwyddiadau a gynhelir yn fuan yng Ngogledd Cymru ac er mwyn darganfod mwy amdanom ni a’r adnoddau busnes sydd ar gael ichi.

Os bydd gennych unrhyw awgrymiadau neu sylwadau ar y safle hwn, neu’r rhwydwaith yn gyffredinol, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Bwrdd Cyfarwyddwyr RhBG

Ffurfiwyd RhBG fel cwmni cyfyngedig trwy warant ac mae'r Bwrdd ar hyn o bryd yn cynnwys saith cyfarwyddwr:

Cyfarwyddwyr

John Lloyd
Inigo Jones a’i Gwmni Cyf
Y Groeslon

Gill Richards MBE
Rhwydwaith Busnes Gwynedd
Bangor

John Morris
J Morris Consultancy
Barmouth

Wyn Roberts
Marchnata Aqua
Caernarfon

Samantha Evans
Mwnci Bach
Blaenau Ffestiniog

Gwyn Jones
Oriel Plas Glyn-y-Weddw
Llanbedrog

Sian M Williams
Griffith, Williams a'i Gwmni
Pwllheli

Owain Lloyd Williams
Natwest
Porthmadog

Ymwrthodiad Atebolrwydd
Polisi Defnydd Derbyniol
Polisi Iaith Gymraeg

Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG.
Ffon: 0870 428 1525 Ebost: info@gwyneddbusnes.net

Hawlfraint cynnwys 2010
Dylunio a Lletya gan WiSS Ltd
CMS gan Tysca

This page took 752 ms to generate