rhwydwaithbusnesgwynedd
cysylltu pobl busnes

Aelodau

Eich rhwydwaith chi yw RhBG ac rydym eisiau sicrhau ei fod yn adlewyrchu eich anghenion. Ein prif nod yw “Cysylltu Pobl Busnes”. Cofrestrwch nawr fel y gallwch gysylltu â phobl busnes eraill yng Ngwynedd.  Efallai eich bod yn colli amryw o gyfleoedd ar hyn o bryd, felly cofrestrwch a gadewch i bobl wybod am eich cwmni.  Ac nid dyna’r cwbl – mae cyfoeth o wybodaeth ar y safle hwn i helpu eich busnes ddod yn fwy llwyddiannus fyth.

Mae'r safle'n cynnwys:

  • Digwyddiadau- a gynhelir ledled Gogledd Cymru ac sydd wedi eu trefnu gan RhBG a sefydliadau eraill.  Gallwch hefyd bostio manylion am eich lansiad cynnyrch a newyddion.

  • Ydych chi'n chwilio am gyflenwr lleol?  Ewch i'r dudalen Rhestr o Aelodau.

  • Hoffech chi gael cymorth gyda phroblem fusnes neu ydych chi’n chwilio am wybodaeth? Ewch i'r cysylltiadau cefnogi busnes yn cynnwys nifer o linciau defnyddiol.

  • Datganiadau i’r wasg, newyddion ac adolygiadau - cewch wybod beth sy’n mynd ymlaen yn y byd busnes.

  • Oriel – ffotograffau o ddigwyddiadau RhBG a gweithgareddau busnes eraill. Anfonwch eich newyddion a'ch lluniau i ni.

  • Beth yw’r dyfodol i fusnesau yng Ngwynedd? Lleisiwch eich barn a chymerwch ran mewn arolygon a holiaduron yn rheolaidd.

  • Oes gennych chi gwyn neu broblem fusnes? Gallwch fwrw eich bol ar y Bwrdd Negeseuon.

Wrth fod yn aelod cewch fynediad at wybodaeth ar gyfer “Aelodau’n Unig”.

Mae’r aelodaeth yn rhad ac am ddim felly COFRESTRWCH NAWR

Bwrdd Cyfarwyddwyr RhBG

Ffurfiwyd RhBG fel cwmni cyfyngedig trwy warant ac mae'r Bwrdd ar hyn o bryd yn cynnwys saith cyfarwyddwr:

Cyfarwyddwyr

John Lloyd
Inigo Jones a’i Gwmni Cyf
Y Groeslon

Gill Richards MBE
Rhwydwaith Busnes Gwynedd
Bangor

John Morris
J Morris Consultancy
Barmouth

Wyn Roberts
Marchnata Aqua
Caernarfon

Samantha Evans
Mwnci Bach
Blaenau Ffestiniog

Gwyn Jones
Oriel Plas Glyn-y-Weddw
Llanbedrog

Sian M Williams
Griffith, Williams a'i Gwmni
Pwllheli

Owain Lloyd Williams
Natwest
Porthmadog

Ymwrthodiad Atebolrwydd
Polisi Defnydd Derbyniol
Polisi Iaith Gymraeg

Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG.
Ffon: 0870 428 1525 Ebost: info@gwyneddbusnes.net

Hawlfraint cynnwys 2010
Dylunio a Lletya gan WiSS Ltd
CMS gan Tysca

This page took 234 ms to generate