rhwydwaithbusnesgwynedd
cysylltu pobl busnes

Newyddion

13/02/2018 - Rhwydwaith Busnes Gwynedd - Taflen Newyddion Gwanwyn 2018

Hoffwn dderbyn cynnwys ar gyfer y daflen newyddion uchod, felly byddwn yn hoffi cael manylion o unrhyw newyddion busnes sydd gan eich cwmniau.

Am fwy o wybodaeth cliciwch...mwy

04/01/2018 - Cronfa Adfywio Adeiladau Canol Bangor a Chaernarfon

Mae Cyngor Gwynedd wedi sefydlu cronfa gwerth £850,000 ar gyfer adnewyddu adeiladau sydd wedi lleoli yng nghanol dinas Bangor a chanol tref Caernarfon.

Am fwy o wybodaeth cliciwch...mwy

04/01/2018 - Cynllun Grant ISO Cyngor Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i gynorthwyo busnesau bach a chanolig eu maint wedi eu lleoli yng Ngwynedd ennill ardystiadau ISO sy’n gosod safonau byd-eang ar gyfer cynnyrch, gwasanaethau a systemau er mwyn sicrhau ansawdd, diogelwch ac effeithlonrwydd.

Am fwy o wybodaeth cliciwch...mwy

04/01/2018 - Argaeledd Gofod Swyddfa, Unedau a Thir gan Gyngor Gwynedd Ionawr 2018

Mae gan Gyngor Gwynedd ofod swyddfa, unedau a thir ar gael i’w gosod neu werthu mewn wahanol safleoedd yn y Sir.

Am fwy o wybodaeth cliciwch...mwy

20/12/2017 - Cynllun Rhyddhad Ardrethi Parhaol i Fusnesau Bach Yng Nghymru

Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi y caiff cynllun rhyddhad ardrethi parhaol i fusnesau bach ei gyflwyno o 1 Ebrill 2018.

Am fwy o wybodaeth cliciwch...mwy

Bwrdd Cyfarwyddwyr RhBG

Ffurfiwyd RhBG fel cwmni cyfyngedig trwy warant ac mae'r Bwrdd ar hyn o bryd yn cynnwys saith cyfarwyddwr:

Cyfarwyddwyr

John Lloyd
Inigo Jones a’i Gwmni Cyf
Y Groeslon

Gill Richards MBE
Rhwydwaith Busnes Gwynedd
Bangor

John Morris
J Morris Consultancy
Barmouth

Wyn Roberts
Marchnata Aqua
Caernarfon

Samantha Evans
Mwnci Bach
Blaenau Ffestiniog

Gwyn Jones
Oriel Plas Glyn-y-Weddw
Llanbedrog

Sian M Williams
Griffith, Williams a'i Gwmni
Pwllheli

Owain Lloyd Williams
Natwest
Porthmadog

Ymwrthodiad Atebolrwydd
Polisi Defnydd Derbyniol
Polisi Iaith Gymraeg

Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG.
Ffon: 0870 428 1525 Ebost: info@gwyneddbusnes.net

Hawlfraint cynnwys 2010
Dylunio a Lletya gan WiSS Ltd
CMS gan Tysca

This page took 281 ms to generate