Rhwydwaith Busnes Gwynedd / Gwynedd Business Network

16/11/2018 - GWYNEDD BUSINESS NETWORK NEWSLETTER WINTER 2018

Please see attached the latest newsletter for your attention.

Gwynedd Business Network Newsletter

Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Gwynedd Business Network - connecting business people
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG
Ebost/Email: info@gwyneddbusnes.net