Rhwydwaith Busnes Gwynedd / Gwynedd Business Network

24/09/2019 - GWOBRAU A CHYNHADLEDD BUSNES CYMDEITHASOL CYMRU 2019

Bydd cynhadledd eleni’n llawn sgyrsiau ysbrydoledig, dosbarthiadau meistr arbenigol a dathliad o dwf busnes.

Beth: Prif amcan Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru yw darparu ysbrydoliaeth, syniadau a sgiliau ymarferol i fusnesau cymdeithasol yng Nghymru, a fydd yn eu cynorthwyo i elwa ar farchnadoedd newydd, datblygu cynnyrch neu wasanaethau newydd, cydweithio â’i gilydd, neu fabwysiadu strwythurau newydd - a fydd yn eu galluogi i dyfu ac i fod yn fwy cynaliadwy.

Bydd y gynhadledd flynyddol hon yn darparu amgylchedd a fydd yn hwyluso cyfnewid gwybodaeth, rhannu arfer gorau a rhwydweithio o fewn y sector; annog arloesedd; a darparu cyfleoedd i ddysgu gan, ac adeiladu, partneriaethau gyda’r sector preifat a chyhoeddus.

Cynhelir y gynhadledd genedlaethol yn Venue Cymru, Llandudno am y tro cyntaf erioed a £10 yw cost mynediad.

Yn ogystal, byddwn yn cynnal seremoni Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru ar y noson flaenorol, er mwyn dathlu busnesau cymdeithasol yng Nghymru sy’n creu effaith economaidd a chymdeithasol sylweddol. Mae mynediad i’r seremoni wobrwyo yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb.

Dyddiad Gwobrau:- Dydd Mawrth 24 Medi 2019
Amser:- 18:30 – 22:30
Lleoliad:- Venue Cymru, Llandudno LL30 1BB

Dyddiad Cynhadledd:- Dydd Mercher 25 Medi 2019
Amser:- 09:30 – 16:00
Lleoliad:- Venue Cymru, Llandudno LL30 1BB

Am ragor o wybodaeth, ac i gofrestru eich lle yn un neu’r ddau digwyddiad, cliciwch yma

Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Gwynedd Business Network - connecting business people
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG
Ebost/Email: [email protected]