Rhwydwaith Busnes Gwynedd / Gwynedd Business Network

10/10/2019 - UWCHGYNHADLEDD IECHYD YN Y GWAITH CYMRU 2019

ARBEDWCH Y DYDDIAD

10 Hydref 2019

Gwesty St. George Llandudno

Ymunwch â ni yn Uwchgynhadledd Iechyd yn y Gwaith Cymru 2019 am ddiwrnod rhyngweithiol o drafodaethau a sesiynau am ddim. Yn y digwyddiad rhwydweithio cenedlaethol pwysig hwn cewch gyfle i glywed yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, HSE, arbenigwyr y diwydiant a chynrychiolwyr gweithwyr, am y materion iechyd a lles yn y gweithle sy'n effeithio arnoch chi ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Dewch draw i rannu eich profiadau ag eraill sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i iechyd a diogelwch pobl Cymru.

Mae'r siaradwyr allweddol yn cynnwys Ken Skates AC, y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, a Sarah Albon, Prif Weithredwr newydd HSE (o 1 Medi). Caiff yr Uwchgynhadledd ei gadeirio gan Tracey Cooper, Prif Weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'r prif themâu yn cynnwys ‘Straen a lles meddyliol yn y gweithle’ ac ‘Anhwylderau cyhyrysgerbydol (MSDs)’, dau fater a all effeithio'n andwyol ar iechyd gweithwyr, yn ogystal â chyfyngu ar gynhyrchiant a llwyddiant busnes.

Mae lleoedd yn yr Uwchgynhadledd am ddim a byddant yn cael ei gyfyngu ar sail y cyntaf i’r felin. Byddwn yn eich diweddaru erbyn mis Medi cyn gynted ag y bydd y wefan archebu yn fyw, fel y gallwch gadw’ch lle. Mae croeso mawr i chi hefyd gysylltu â ni ar unrhyw adeg am ddiweddariadau a gwybodaeth ddiweddaraf yr Uwchgynhadledd drwy ebostio [email protected]

Dyddiad:- Dydd Iau 10 Hydref 2019
Amser:- 09:30 – 15:30
Lleoliad:- Gwesty St George, St George’s Place, Llandudno LL30 2LG

Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Gwynedd Business Network - connecting business people
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG
Ebost/Email: [email protected]