Rhwydwaith Busnes Gwynedd / Gwynedd Business Network

24/09/2019 - CYFLYMU CYMRU I FUSNESAU: GWERTHWCH FWY DRWY DDEFNYDDIO'R CYFRYNGAU CYMDEITHASOL - BOTWNNOG

Mae 90% o fusnesau yn codi ymwybyddiaeth brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dangoswn i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn ein gweithdy a ariennir yn llawn.

Byddwch chi’n dysgu:

 • Sut i ysgrifennu postiadau mwy dengar
 • Sut i greu strategaeth cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus i ennill busnes
 • Awgrymiadau i ddysgu pa ddulliau sy’n gweithio a pha rai nad ydynt yn gweithio
 • Llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn gynnwys Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, a LinkedIn
 • Defnyddio byrddau cyfryngau cymdeithasol fel Hootsuite a Buffer

  Dyddiad:- Dydd Mawrth 24 Medi 2019
  Amser:- 09:00 – 13:00
  Lleoliad:- Canolfan Congl Meinciau, Botwnnog, Pwllheli LL53 8RA

  Am ragor o wybodaeth, ac i gofrestru eich lle yn y gweithdy, cliciwch yma
Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Gwynedd Business Network - connecting business people
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG
Ebost/Email: [email protected]