Rhwydwaith Busnes Gwynedd / Gwynedd Business Network

24/10/2019 - GWEITHDY CYCHWYN A RHEDEG BUSNES: DOLGELLAU

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.


Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn:

 • Deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun
 • Gallu asesu eich sgiliau personol
 • Gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes
 • Deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes
 • Gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith
 • Gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

  Dyddiad:- Dydd Iau 24 Hydref 2019
  Amser:- 10:00 – 16:30
  Lleoliad:- Ty Siamas, Dolgellau LL40 1RD

  Am ragor o wybodaeth, ac i gofrestru eich lle yn y gweithdy, cliciwch yma
Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Gwynedd Business Network - connecting business people
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG
Ebost/Email: [email protected]