Rhwydwaith Busnes Gwynedd / Gwynedd Business Network

15/10/2019 - GWEITHDY YMYRIADAU LLESIANT AR GYFER Y GWEITHLE

Mae absenoldeb salwch yn costio miliynau o bunnoedd y flwyddyn mewn diwrnodau gwaith i fusnesau Cymru. Gall gwella llesiant eich staff helpu i leihau absenoldeb salwch a gwella cynhyrchiant, perfformiad a chyfradd cadw cyflogai.

Mae’r gweithdy hanner diwrnod am ddim hwn yn helpu rheolwyr, arweinwyr timau a chyflogeion BBaCh i ddeall:-

  • Pwysigrwydd llesiant a sut mae’n effeithio ar berfformiad a chynhyrchiant
  • Sut all ddefnyddio offer ymarferol wella llesiant eich cyflogai o fewn eich gweithle
  • Sut i wella gwytnwch ac ymgysylltiad gweithwyr

Dyddiad:- Dydd Mawrth 15 Hydref 2019
Amser:- 12:00 – 15:00
Lleoliad:- Rheilffordd Talyllyn, Gorsaf Glanfa, Tywyn, Gwynedd LL36 9EY

Am wybodaeth ynghylch archebu eich lle am ddim ffoniwch 01745 336442 neu ebost [email protected]

Ymyriadau Llesiant Ar Gyfer Y Gweithle

Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Gwynedd Business Network - connecting business people
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG
Ebost/Email: [email protected]