Rhwydwaith Busnes Gwynedd / Gwynedd Business Network

19/11/2019 - DECEMBER SHORT COURSE PROGRAMME BY COLEG MENAI

Attached is the December short course programme by Grŵp Llandrillo Menai.

If you are interested in receiving further information or would like to speak to a Business Development Adviser, contact Grŵp Llandrillo Menai on 08445 460 460

Llandrillo Menai Courses

https://www.gllm.ac.uk/busnes/


Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Gwynedd Business Network - connecting business people
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG
Ebost/Email: [email protected]