Rhwydwaith Busnes Gwynedd / Gwynedd Business Network

10/02/2020 - CYRSIAU A DIGWYDDIADAU ACADEMI BUSNES GOGLEDD CYMRU

Am fanylion llawn mewn perthynas â digwyddiadau a'r cyrsiau a drefnir gan Academi Fusnes Gogledd Cymru, cyfeiriwch at y ddogfen atodedig:

Am wybodaeth bellach ymwelwch â http://www.nwba.ac.uk/cy/

Cyrsiau NWBARhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Gwynedd Business Network - connecting business people
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG
Ebost/Email: [email protected]