Rhwydwaith Busnes Gwynedd / Gwynedd Business Network

18/03/2020 - LLYTHYR I FUSNESAU - CORONAFEIRWS

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi cyhoeddi llythyr i roi sicrwydd i fusnesau yn sgil yr achosion diweddar o Coronafeirws (Covid-19).

Yn gryno, bydd pecyn cymorth ar gyfer busnesau bach gwerth £200m yn cael ei gyflwyno ar unwaith i helpu i ddelio ag effaith coronafeirws.

Os oes gennych unrhyw bryderon mewn perthynas â'ch gweithrediadau busnes/cadwyn gyflenwi cysylltwch â llinell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, darllenwch ein tudalen Cyngor ar y Coronafeirws

Darllenwch Cynllun Gweithredu Llywodraeth y DU a’r LlywodraethauDatganoledig ar Goronafeirws

Gweler ynghlwm y llythyr yn ei gyfanrwydd.

LLythyr i Fusnesau_Coronavirus

Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Gwynedd Business Network - connecting business people
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG
Ebost/Email: [email protected]